A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BIÊN BẢN RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. Thời gian, địa điểm: 14 giờ ngày  25/9/2020 tại văn phòng nhà trường.

          II. Thành phần:

     Đồng chí: Trịnh Thị Thúy Vân - Hiệu trưởng nhà trường

     Đồng chí: Phạm Thị Liên - Thư kí Hội đồng trường

     Toàn thể 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường có mặt đủ ( 3 GV hợp đồng: 1 GV văn hóa và 2 GV tin)

          III. Nội dung

          1. Kết quả thực hiện chiến lược

          1.1.Về hiệu quả:

a. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

         UBND HUYỆN VŨ THƯ

                 TRƯỜNG TH MINH KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /CLPT-TH                                       Minh Khai, ngày 25  tháng 9 năm 2019

 

BIÊN BẢN

RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

   

          I. Thời gian, địa điểm: 14 giờ ngày  25/9/2020 tại văn phòng nhà trường.

          II. Thành phần:

     Đồng chí: Trịnh Thị Thúy Vân - Hiệu trưởng nhà trường

     Đồng chí: Phạm Thị Liên - Thư kí Hội đồng trường

     Toàn thể 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường có mặt đủ ( 3 GV hợp đồng: 1 GV văn hóa và 2 GV tin)

          III. Nội dung

          1. Kết quả thực hiện chiến lược

          1.1.Về hiệu quả:

a. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

Sau 2 năm thực hiện chiến lược phát triển, trường tiểu học Minh Khai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Chất lượng dạy và học đạt khá tốt, kỷ cương nề nếp của nhà trường được duy trì tốt, các hoạt động giáo dục toàn diện đều đạt tốt. Kết quả cụ thể các mặt hoạt động của nhà trường thực hiện như sau:

          Huy động học sinh đi học đúng độ tuổi đạt trên 98%. Chất lượng HS hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%. Tỷ lệ HS hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ HS năng khiếu đạt trên 10%. Tỷ lệ HS được khen thưởng trên 80%.

Trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non, giáo dục kỹ năng sống lồng ghép với giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng bảo vệ môi trường và hoạt động.  Đẩy mạnh hoạt động của tổ chuyên môn, đội sao đỏ, sinh hoạt trường, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội ... Làm cho chất lượng của nhà trường đi vào chiều sâu, có hiệu quả.

 Đội ngũ giáo viên đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm. Có lập trường tư tưởng chính trị tốt, đoàn kết nội bộ. Cơ sở vật chất đảm bảo an toàn, có đủ phương tiện, trang thiết bị, SGK, sách tham khảo phục vụ cho dạy và học, công tác quản lý có nhiều đổi mới phù hợp với yêu cầu của ngành; công tác xã hội hoá được thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên, kịp thời có hiệu quả. Thi đua khen thưởng công bằng, khách quan, đúng người, đúng việc đã động viên khích lệ được phong trào thi đua dạy và học.

Tồn tại: Việc phối kết hợp giữa nhà trường với phụ huynh đôi khi chưa thường xuyên, còn  một số phụ huynh đi làm công ty về muộn nên không có nhiều thời gian chăm sóc con

CBGV đang tổ chức nghiên cứu Chương trình GDPT 2018 nên còn nhiều bỡ ngỡ.  

b. Xây dựng và phát triển đội ngũ

          Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, cơ bản đủ về cơ cấu; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết,  hợp tác, biết chia sẽ, có trách nhiệm, gắn bó với sự phát triển nhà trường.

c. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

Tháo dỡ lán xe ngói - pro khu vực cổng trường, sân trường đồng thời chuyển một phần diện tích lán xe vào phía trong. Lợp mái tôn khu vực rửa tay cho HS và khép kín dãy 6 phòng học phía sau.

          Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

          Người phụ trách: Trưởng ban thanh tra nhân dân phụ trách cơ sở vật chất và Phó Hiệu trưởng phụ trách trang thiết bị giáo dục; kế toán, nhân viên có trách nhiệm với công việc được giao.

d. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

        Nhà trường đã triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện điện tử, … Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

e. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

          Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường: Nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất...

          Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

1.2. Khó khăn và tồn tại

      Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh.

      Một bộ phận nhỏ phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến ngành học.

     Cơ sở vật chất: Còn 2 phòng ăn bán trú là nhà cấp 4. Chưa có nhà đa năng. Cổng dậu và tường bao còn thấp, xuống cấp. Chưa lợp mái tôn khu vực rửa tay cho HS và khép kín dãy 6 phòng học phía sau. Lán xe GV– HS còn lợp ngói, prô.

 

1.3. Xác định các vấn đề ưu tiên

      Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh, tăng cường tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực.

       Nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV-NV theo chuẩn của Bộ GD-ĐT

       Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

       Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt chất lượng nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.

2. Phương hướng điều chỉnh chiến lược trong giai đoạn tiếp theo

2.1. Phổ biến kế hoạch chiến lược: 

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, CMHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2.2. Tổ chức:

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

2.3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

          - Giai đoạn 1: Năm 2015 - 2020: Nâng cao chất lượng giáo dục HS, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD, hoàn thiện cơ sở vật chất theo chuẩn và đạt KĐCLGD. Trường đạt tập thể Lao động tiên tiến được Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình tặng giấy khen, được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen. Trường xếp trong tốp 10 trường dẫn đầu của huyện

         - Giai đoạn 2: Từ năm 2020 – 2025: Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. CBGV tiếp cận và giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức thay sách giáo khoa phổ thông cho tất cả các khối lớp. Dạy HS theo hướng lấy HS làm trung tâm, đạt hiệu quả đáp ứng yêu cầu theo Bộ GD&ĐT. Hoàn thành việc thay sách giáo khoa phổ thông cho HS lớp 5. Phấn đấu: Trường đạt tập thể Lao động xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen, tiến tới được Bộ giáo dục tặng bằng khen và đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, Đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3. Trường xếp trong tốp 5 trường dẫn đầu của huyện

2.4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

2.5. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

2.6. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

2.7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch. 

3. KẾT LUẬN

3.1.Kế hoạch chiến lược là một văn bản có giá trị định hướng cho sự xây dựng và phát triển Giáo dục của nhà trường đúng hướng trong tương lai; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý kế hoạch hàng năm, hàng tháng.

3.2. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể CB-GV-NV và học sinh nhà trường xây dựng cho mình một thương hiệu, địa chỉ giáo dục đáng tin cậy.

3.3. Trong thời kỳ hội nhập, có sự phát triển mạnh kinh tế xã hội, kế hoạch chiến lược của nhà trường sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung. Tuy nhiên bản kế hoạch chiến lược này là cơ sở nền tảng để nhà trường hoạch định chiến lược phát triển giáo dục cho những giai đoạn tiếp theo một cách bền vững.

          Biên bản được thông qua vào hồi 17 giờ cùng ngày và được 30/30 thành viên nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

 

Nơi nhận

- Phòng GD&ĐT

- Lưu VP trường

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thúy Vân

THƯ KÝ

 

 

 

   Phạm Thị Liên                   

 


Nguồn:thminhkhai.vuthu.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan